Jak oszczędzić na książkach?

Rodzice dzieci w wieku szkolnym co roku muszą borykać się z problemem zakupu nowych książek. Na rynku są dostępne coraz lepsze podręczniki z płytami CD, dodatkowymi ćwiczeniami i modułami pomagającymi w efektywnej nauce. Jednak wiąże się to z coraz wyższą ceną. Jednak treść zawsze jest taka sama, niezależnie od stanu i wyglądu książki. Z tego powodu mniej zamożni rodzice decydują się na kupowanie używanych książek. Bardzo często praktyką jest sprzedawanie podręczników młodszym rocznikom przez starsze. Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat, podstawa programowa w wielu szkołach ulegała zmianie. Reformy dotyczyły głównie gimnazjum i trochę także liceum. Po skróceniu pobytu w szkole średniej do trzech lat i wprowadzeniu gimnazjum rozkład realizowanego materiału uległ zmianie. Trzeba było trochę czasu na to, aby mógł on się ustabilizować. Również w przypadku szkół średnich nastąpiło duże zróżnicowanie, dotyczące charakteru poszczególnych placówek. W dodatku każda szkoła ma swoje priorytety i wymagania. Zmiany wykazu podręczników wykluczają możliwość kupowania książek od starszych roczników. Zawsze jednak pozostają znajomi z innych szkół i antykwariaty. Jednakże w przypadku konieczności zakupu całkiem nowej książki te możliwość niewiele dają. Jeżeli wydanie dopiero co ukazało się na rynku, nie ma szans, aby znaleźć je nawet w najlepiej wyposażonym antykwariacie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.